કાગ એવોર્ડ

18-03-2002 ને સોમવાર

૧. સ્વ. શ્રી પિંગળશિભાઈ પાતાભાઈ
૨. સ્વ. શ્રી મેરુભા ગઢવી
૩. સ્વ. શ્રી હેમુભાઈ ગઢવી
૪. સ્વ. શ્રી કાનજીભાઈ બારોટ

 

24-03-2003 ને સોમવાર

૧. સ્વ. શ્રી નારાયણદાન બળિયા
૨. સ્વ. શ્રી જેઠસુરભાઈ દેવ‌
૩. સ્વ. શ્રી જયમલભાઈ પરમાર
૪. સ્વ. શ્રી કનુભાઈ બારોટ

24-02-2004 ને મંગળવાર

૧. શ્રી લાખાભાઈ ગઢવી
૨. શ્રી અમરદાસજી ખારવાળા
૩. કવિ શ્રી દાદ
૪. શ્રી અંબદાન રોહડીયા

14-03-2005 ને સોમવાર

૧. સ્વ. શ્રી ખેતસિંહ મિસણ
૨. શ્રી બાબુભાઈ રાણપરા
૩. શ્રી પુંજત રબારી
૪. દરબાર શ્રી પુંજવાળા

26-03-2006 ને રવિવાર

૧. સ્વ. શ્રી શંભુદાનજી ગઢવી
૨. શ્રી લાભુભાઈ ભાંસળીયા
૩. શ્રી અમરનાથ નાથજી
૪. શ્રી કરશનભાઈ પઢિયાર

21-03-2007 ને બુધવાર

૧. સ્વ. શ્રી વિવરામ હરિયાણી
૨. શ્રી રતુભાઈ રોહડીયા
૩. શ્રી પ્રાણલાલ વ્યાસ
૪. શ્રી તાખતદાન રોહડીયા

18-03-2008 ને મંગળવાર

૧. સ્વ. શ્રી આપાભાઈ કાળાભાઈ ગઢવી
૨. શ્રી નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩. શ્રી જીતિદાન ગઢવી
૪. કવિ શ્રી પાલ

28-02-2009 ને શનિવાર

૧. સ્વ. શ્રી બચુભાઇ ગઢવી
૨. શ્રી સરોજબેન ગુંડાણી
૩. શ્રી ઈશરદાન ગઢવી
૪. શ્રી કનુભાઈ જની

18-02-2010 ને ગુરુવાર

૧. સ્વ. શ્રી ગીગુભાઇ લીલા
૨. શ્રી ભીખુદાન ગઢવી
૩. શ્રી. મહેશદાન મિસણ
૪. શ્રી દોલત ભટ્ટ

09-03-2011 ને બુધવાર

૧. શ્રી હરિસિંહ મોજદાન મહેડું
૨. શ્રી ડો. હસુ યાજ્ઞિક
૩. શ્રી વિજયદાન દેથા (રાજસ્થાન)
૪. સ્વ. શ્રી બાપલભાઈ ગઢવી
૫. શ્રી દિવાળીબેન ભીલ

26-02-2012 ને રવિવાર

૧. સ્વ. શ્રી ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી
૨. શ્રી શિવદાન ગઢવી
૩. શ્રી હરસુર ગઢવી
૪. શ્રી પ્રફુલ દવે૫. શ્રી ચંદ્રપ્રકાશ દેવળ (રાજસ્થાન)

15-03-2013 ને શુક્રવાર

૧. સ્વ. શ્રી રતિકુમાર વ્યાસ
૨. શ્રી અભેસિંહ રાઠોડ
૩. શ્રી નરોત્તમ પલાણ
૪. શ્રી લક્ષ્મણભાઈ પી. ગઢવી
૫. ડો. શક્તિદાન કાવિયા (રાજસ્થાન)

04-03-2014 ને મંગળવાર

૧. સ્વ. શ્રી દુલેરાય કલાણી
૨. શ્રી પાલુ ભગત
૩. શ્રીમતી પુષ્પાબેન છાયા
૪. શ્રી જોરાવરસિંહ જાદવ
૫. શ્રી ઓમકારસિંહ લખાવટ (રાજસ્થાન)

22-02-2015 ને રવિવાર

૧. સ્વ. માવદનજી રતનું
૨. શ્રી પ્રભુદાન સુરૂ
૩. શ્રી બિહારી ગઢવી
૪. ડો. શ્રી રમણીક મારૂ
૫. શ્રી સોહનદાન ચારણ

12-03-2016 ને શનિવાર

૧. સ્વ. શ્રી રણછોડદાદા જોશી
૨. ‍શ્રી અરવિંદ બારોટ
૩. કવિ શ્રી આલ
૪. શ્રી ગોવર્ધન શર્મા
૫. શ્રી અર્જુનદેવ ચારણ

02-03-2017 ને ગુરુવાર

 ૧. સ્વ. થાર્યાભગત
 ૨. શ્રી વસંતદાસ હરિયાણી
 ૩. શ્રી માયાભાઈ આહીર
 ૪. શ્રી મેરણ ગઢવી
૫. ડો. શ્રી કલ્યાણસિંહ શેખાવત

19-02-2018 ને સોમવાર

૧. સ્વ. શ્રી ભુધરજી જોશી
૨. શ્રી. ગોવિંદ અમરા ગઢવી
૩. શ્રી હરદાનજી ખડિયા
૪. શ્રી દમયંતીબેન બરડાઈ
૫. શ્રી. દેવકરણસિંહ રાઠોડ (રાજસ્થાન)
૬. શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય કેન્દ્ર

13-03-2019 ને રવિવાર

૧. સ્વ. કવિશ્રી ત્રાપજકર
૨. શ્રી વસંતભાઈ ગઢવી
૩. શ્રી કિર્તીદાન ગઢવી
૪. શ્રી રઘુરજસિંહ હાડા (રાજસ્થાન)
૫. આકાશવાણી કેન્દ્ર રાજકોટ

27-02-2020 ને ગુરુવાર

૧. સ્વ. શ્રી નારાણદાનજી સુરું
૨. શ્રી રતિલાલ નાથાલાલ દવે
૩. શ્રી અનુભા ગઢવી
૪. શ્રી રાજભા ગઢવી (ગીર)
૫. શ્રી ભંવરસિંહ સામોર (રાજસ્થાન)

જમ, દડ, જમૂવાન, નલ નીલ, અંગદ, સુગ્રીવ નો રહ્યા
પણ જો ને હનુમાન, એ તો કાયમ બેઠો “કાગડા”

Follow Us

Download Our Mobile App

© 2020 | કવિ શ્રી દુલા કાગ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ

Designed & Developed By : Shopza Web Services

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો