આ પુસ્તક ૧૯૫૯ માં નશાબંધી શિબિર સમિતિ, રાજકોટ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતમાં નશાબંધીની પ્રવૃતિઓ વેગવંતી બનાવવા માટે આ પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવામાં આવેલું. એ સમયમાં આ પુસ્તક સદ્ ભાવ મૂલ્યમાં મળી રહેતું હતું.

Related Post

Leave a Comment

જમ, દડ, જમૂવાન, નલ નીલ, અંગદ, સુગ્રીવ નો રહ્યા
પણ જો ને હનુમાન, એ તો કાયમ બેઠો “કાગડા”

Follow Us

Download Our Mobile App

© 2020 | કવિ શ્રી દુલા કાગ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ

Designed & Developed By : Shopza Web Services

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો