ગુરૂ મહિમા

૧૯૭૧ની સાલમાં પ્રકાશિત થયેલા પૂ. કાગબાપુના આ પુસ્તકમાં ગુરૂદેવની મહીમાનું વર્ણન કરતાં દુહાઓ છે.

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો