છે . દોરા ધાગ , ભૂવા , ઓસડ , ગ્રહશાંતિ , માનતા અને ધરમાદા તથા જોષ જોવાની ૪૪. રામની અજબ રચના 

આ ભજનનો ભાવાર્થ એવો છે કે માનવી પોતાનું ધાર્યું કરી શકતો નથી . માણસનો સર્વ પુરુષાર્થ ધન મેળવવા થાય છે . અને ધનથી દરેક જરૂરિયાતો પૂરી . પડે છે તેમ માને છે . હવે એ બધા ભોગ ભોગવવાને સમયે માણસને મૃત્યુ સાદ કરે તે ચાલ્યા જવું પડે છે . મરણને અટકાવવા પોતાના માનેલા અનેક ઉપાયો માનવી કરે કાગવાણી તે પ્રમાણે દાન – પુણ્ય કરે છે . આ બધી વસ્તુ તો કાળ ભગવાનની ચરણરજ છે . એમાંથી એકે કાળ ભગવાનને અવશ્ય ભાવિ થનાર વસ્તુન – અટકાવી શકતાં નથી .

( રાગ ઉપરનો )

રામની અજબ રચના રે , એનો પાર મનુષ્ય કેમ પાવે ?

પાર મનુષ્ય નહિ પાવે છે ભલે ઊંચાં વિમાન ઉડાવે .

ચમનીટેક ,

સુખ ભોગવવા કરે કમાણી , લક્ષ્મી ઢસડી લાવે ; (૨ )

ભોગવાવાનું ટાણું આવે ત્યાં ( ૨ ) ,

ગેબનાં તેડાં આવે ચમની -૧ ,

ભૂવો ધૂણીને માંદી પડે ત્યારે , બીજા ભૂવાને બોલાવે ( ૨ ) ;

તાપ તપે જ્યારે વૈધના તનમાં ર ) , ઓસડ યાદ ન આવે , રામની -૨ .

જોગીડો સહના જોષ જુવે ને , ધનના યોગ બતાવે ( ૨ ) ;

બીજાને લખપતિ બનાવે ( ૨ ) , એને દોકડો હથમાં ન આવે , રામની -૩

ઘેરી લાલચમાં ઘેલા બનીને , ગાંઠનો ગરથ ગુમાવે ( ૨ )

દેવી દેવતા પીર પૈગંબર ૨ ) આવરઘ ન અપાવે , રામની -૪ ,

રામ કહે તે કામ કરી લે હુકમ હરદે આવે ( ૨ ) ,

કાગ ’ કે ઇવડા વળે ચડ્યો તો , લખ ચોરાશીમાં જવે ચમની -૫

Leave a Comment

જમ, દડ, જમૂવાન, નલ નીલ, અંગદ, સુગ્રીવ નો રહ્યા
પણ જો ને હનુમાન, એ તો કાયમ બેઠો “કાગડા”

Follow Us

Download Our Mobile App

© 2020 | કવિ શ્રી દુલા કાગ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ

Designed & Developed By : Shopza Web Services
error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો