વીર મોખડો

૨૧ વીર મોખડો 

ગોહિલવંશના કુળદીપક મોખડાજીની દેરી ઘોઘામાં છે . ત્યાં દર્શને ગયેલ . ત્યારે આ ગીત ગાયેલું . મોખડા ગોહેલનું માથું ઘોઘામાં પડેલું અને ધડ સાત ગાઉ ખદડપર ગામે બાદશાહી ફોજ સામે લડતાં પડેલું . બેઉ ઠેકાણે એની દેરીઓ છે . ખંભાતના અખાતમાં ખારવા હજુ પણ મોખડાજીની માનતા માને છે .

( વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં હો જી રે – એ રાગ )

મરવા હાલ્યો છે ગોહિલ મોખડો રે જી …

ઘોઘામાં કાંઈ મચિયું છે ઘમસાણ ૨. મરવા ટેક .

સરણાઈયું વાગી સિધુડા સૂરની રે જી …. ( ૨ )

ત્રાટક્યા ઝાંપે વેરિયોના ત્રંબાળ રે … ( ૨ ) . મરવા . ૧

હેદળ ચડિયાં ને હેમર હૂકળ્યા રે જી … ( ૨ )

હબકે નાળ્યું , હાથીઉંવાળી હીંચ રે …. ૨ ) મરવા . ૨

થકડ્યા ડુંગરડા , સાયર ભાગિયા રે જી ….. ( ૨ )

ભોમ ધણેણે , ધૂંધળો આભે ભાણ રે … ( ૨ ) . મરવા ૩

મેલ્યા કુનરિયા સૂતા પારણે રે જી …. ( ૨ )

મેલિયા છે કાંઈ રાણીઉંના રણવાસ રે …. ૨ ) . મરવા . ૪

મેલી ડેલી ને મેલ્યા ડાયરા રે જી ….. ( ૨ )

મેલી દીધા જીવવા કેરા મોહ રે ……. ( ૨ ) . મરવા ૫

લીધી કુવરને મોઢે બોકાઉં રે જી ….. ( ૨ )

મુખમાં લીધાં તળશી કેરાં પાન રે … ( ૯ ) મરવા . ૬

ચોડ્યા સિંદૂરિયા થાપા છાતીએ રે જી …. ( ૨ ) ;

હાથમાં લીધી ભવાની ભેંકાર રે ….. ( ૨ ) . મરવા . ૭

ખોલ્યા દરવાજા ફોજું આફળી રે જી … ( ૨ ) ;

ઝટકાવાળી લાગી ઝીંકાછીંક રે . … …. ( ૨ ) . મરવા . ૮

હાથી પાડ્યા ને વેરી હારિયા રે જી .. … . ( ૨ ) ;

અખિયો તે દી જાતો ગોહિલવાડ રે …. ( ૨ ) . મરવા ૯

પડીઉં માથું ઘોઘાને ઘોઘાને પાધરે જી -૨ ) ;

ધડ ધીગાણે હાકલું મારી જાય રે ……. ( ૨ ) . મરવા . ૧૦

સો સો નમણું શૂરાને “ કાગની રે જી …. ( ૨ ) ;

રજપૂતીના ગોહેલો રખવાળ ૨ ) . મરવા ૧૧

[ ઘોઘા , સં .૨૨ , મહા સુદ ૧૫ . ૨ ]

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો